1. Stunde
von 07:35 bis 08:25
2. Stunde
von 08:25 bis 09:15
3. Stunde
von 09:15 bis 10:05
Pause
 
4. Stunde
von 10:20 bis 11:10
5. Stunde
von 11:10 bis 12:00
Mittagspause
 
6. Stunde
von 12:50 bis 13:40
7. Stunde
von 13:40 bis 14:30
8. Stunde
von 14:30 bis 15:20
Pause
 
9. Stunde
von 15:30 bis 16:20
10. Stunde
von 16:20 bis 17:10
11. Stunde
von 17:10 bis 18:00
 
 
Unterrichtsende am Freitag:
15:30